Ευρωπαϊκό βαμβάκι

agriculture-2021-08-30-06-08-57-utc.resized