Βαμβάκι

agriculture-2021-08-30-06-08-57-utc.resized
Νεα

Ετήσια συγκέντρωση βαμβακοπαραγωγών

Η Θρακική Σποροπαραγωγή, σε συνεργασία με την Κ&Ν Ευθυμιάδης και την συμμετοχή των Θρακικών Εκκοκκιστήριων διοργάνωσε την ετήσια συγκέντρωση των βαμβακοπαραγωγών στον Προβάτωνα του Έβρου.Στόχος