Προστασία μηλοειδών

Μετά από τις εαρινές τοπικές βροχοπτώσεις και όσο παραμένει το φύλλο και ο καρπός σε συνθήκες υγρασίας και ήπιων θερμοκρασιών, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος προσβολής από τον μύκητα του φουζικλαδίου.

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα μυκητοκτόνα, που περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα ψεκασμών με σκοπό την αποφυγή ανθεκτικότητας, και πάντα σύμφωνα με τη συμβουλή του γεωπόνου σας.

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter