23 Μαΐου, 2024

agriculture-2021-08-30-06-08-57-utc.resized
Νεα

Προστασία μηλοειδών

Μετά από τις εαρινές τοπικές βροχοπτώσεις και όσο παραμένει το φύλλο και ο καρπός σε συνθήκες υγρασίας και ήπιων θερμοκρασιών, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος προσβολής