Προστασία για επερχόμενο παγετό

Εφαρμογή γλουκονικού χαλκού σε συνδυασμό με Γλυκίνη – Μπεταϊνη – Προλίνη για πρόληψη από ακραίες θερμοκρασίες, εφαρμογή 24 ώρες πριν την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Ο ετήσιος βιολογικός κύκλος των καρποφόρων δένδρων που αρχίζει την άνοιξη, συμπληρώνεται με τη βλαστική ανάπτυξή και την καρποφορία και κλείνει με την κατάσταση του ληθάργου που εισέρχονται τα δένδρα στο τέλος φθινοπώρου ή αρχές χειμώνα, με τις πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες.

Τότε σταματούν όλες οι λειτουργίες, δηλαδή κάθε ενεργή αύξηση των δένδρων. Η είσοδος στο λήθαργο αρχίζει με την σμίκρυνση της ημέρας το φθινόπωρο και την ταυτόχρονη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Ο χρόνος εισαγωγής στο λήθαργο εξαρτάται από το είδος του δένδρου και την ποικιλία.

Ο φετινός χειμώνας χαρακτηρίζεται από υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες γι’ αυτό και τα δέντρα δεν έχουν μπει ακόμα σε λήθαργο όπως θα έπρεπε. Για το λόγο αυτό, και επειδή πάντα υπάρχει ο κίνδυνος απότομης πτώσης της θερμοκρασίας, είναι απαραίτητη η εφαρμογή διαφυλλικών σκευασμάτων προς αποφυγή στρεσαρίσματος.

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter