18 Ιανουαρίου, 2024

agriculture-2021-08-30-06-08-57-utc.resized
Νεα

Προστασία για επερχόμενο παγετό

Εφαρμογή γλουκονικού χαλκού σε συνδυασμό με Γλυκίνη – Μπεταϊνη – Προλίνη για πρόληψη από ακραίες θερμοκρασίες, εφαρμογή 24 ώρες πριν την μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.