Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λιπασμάτων: η Συνεργασία με επιχειρήσεις πώλησης λιπασμάτων

Ο Συνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λιπασμάτων (ΣΕΒΛ) ενισχύει ακόμη περισσότερο τον αγροτικό κλάδο και τη βιομηχανία λιπασμάτων.

Η συμβολή του ΣΕΒΛ στον τομέα των λιπασμάτων και των χημικών αναδεικνύεται ως σημαντική, ενισχύοντας την εξέλιξη και βελτίωση του κλάδου.

Οι προσπάθειες του ΣΕΒΛ να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα και στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών αποτελούν σημαντικό μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για αειφόρο αγροτική παραγωγή. Οι στόχοι του ΣΕΒΛ ενισχύουν τη συνεργασία σε επίπεδο βιομηχανίας και επιχειρήσεων, προωθώντας την ανταλλαγή γνώσεων και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΣΕΒΛ συνεισφέρει στην εδραίωση του αγροτικού κλάδου ως κύριου παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο του ως πρωταγωνιστή στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των λιπασμάτων και των χημικών.

Η Θρακική Σποροπαραγωγή ως ιδρυτικό μέλος του ΣΕΒΛ, συμβάλει στη διαμόρφωση των συνθηκών για παραγωγή και ορθή χρήση λιπασμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών όλου του πρωτογενούς τομέα. Κάνει προτάσεις εναρμονισμένες με τις ανάγκες τις περιοχής και βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία της ενασχόλησης με τις καλλιέργειες.

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter