Γεωτεχνικές Συμβουλές

Τακτικές επισκέψεις στον αγρό και στοχευμένη συμβουλευτική

Οι άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες και το τεχνικό προσωπικό μας είναι άτομα καταρτισμένα με πτυχία, που έχουν σπουδάσει γεωτεχνικές επιστήμες και εξειδικεύονται ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο της γεωπονικής επιστήμης και έχουν διαμορφώσει πολύχρονη εμπειρία στα εργοτάξια.

Είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις στα όποια προβλήματα προκύψουν και να ολοκληρώσουν τα έργα όσο δύσκολα και αν είναι, με τα καλύτερα ποσοτικά, ποιοτικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρουμε και υπηρεσίες όπως ΚΤΕΟ ψεκαστικών μηχανημάτων, επισκευές και αντικαταστάσεις αυτών. Συνάπτουμε συνεργασίες για δηλώσεις ΟΣΔΕ, μελέτες και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση

Ρωτήστε μας