Συμβολαιακή γεωργία

Σύναψη συμβολαίων μεταξύ μεταποιητικών μονάδων και Τραπεζών

Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ του παραγωγού, της εκάστοτε εταιρίας που ζητάει ένα αγροτικό προϊόν και της Τράπεζας, όπου ο κάθε κρίκος της αλυσίδας αυτής έχει συγκεκριμένο ρόλο. Ο σκοπός της είναι η παραγωγή και η πώληση επώνυμων αγροτικών προϊόντων διασφαλισμένης ποιότητας.

Ο παραγωγός καλλιεργεί την ποικιλία που επιλέγουμε με τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης και τους κανόνες της ορθής Γεωργικής πρακτικής, ώστε να παραχθεί ποιοτικό και ασφαλές προϊόν, γνωρίζοντας την τιμή που θα έχει.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του παραγόμενου προϊόντος δηλαδή την παρακολούθηση και επίβλεψη της καλλιέργειας, την συγκομιδή, διαλογή, τυποποίηση, διάθεση και προβολή – διαφήμιση του προϊόντος στην αγορά, δίνοντάς του ταυτότητα και προστιθέμενη αξία, την οποία επιστρέφει στον παραγωγό.

Η Τράπεζα είναι αυτή που θα χρηματοδοτήσει τον παραγωγό στοχευμένα, σημαντικό μέρους του κόστους παραγωγής, με εγγύηση το συμβόλαιο που έχει ο παραγωγός με την ετιαιρία και η πληρωμή της γίνεται μέσα από την πώληση του προϊόντος.

Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε παραγωγός που μετέχει μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του και να καλλιεργήσει σωστά, ώστε να παράξει ποιοτικό και ασφαλές προϊόν παραμένοντας στον τόπο του και συμβάλλοντας στην οικονομία.

Η συμβολαιακή γεωργία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές.

 Οι αγρότες μας έχουν χρηματοδότηση ένα εγγυημένο εισόδημα γιατί είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα που καλλιεργούν:

θα πουληθούν και θα φθάσουν στους καταναλωτές

θα πληρωθούν ικανοποιητικά και έγκαιρα για την προσπάθεια τους

και έχοντας εξασφαλίσει έτσι πόρους, μπορούν κάνουν σωστότερο προγραμματισμό αγοράς εφοδίων και εργαλείων, ώστε να καλλιεργήσουν ακόμη ποιοτικότερα προϊόντα.

Η εμπειρία  μας αποτελεί εγγύηση

Ρωτήστε μας