Συγκεντρώσεις σιτηρών

Ξεκίνησε η συγκέντρωση σιτηρών , με τη γνώση και την εμπειρία της Θρακικής Σποροπαραγωγής.

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, τους μήνες Απριλιο και Μάιο, όπου τα σιτηρά είχαν τις υψηλότερες ανάγκες.

Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί ανέμεναν μειωμένες αποδόσεις. Παρόλα αυτά, κρίνοντας από τις αποδόσεις των παραγωγών που συνεργάζονται με την ΠΑΡΑΣΑΚΗΣ ΑΕ, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πολλά κιλά, τόσο στα πρώιμα όσο και στα όψιμα σιτηρά.

Κι αυτό γιατί όσοι ακολουθούν τις προτάσεις θρέψης και φυτοπροστασίας από το έμπειρο γεωτεχνικό προσωπικό μας, απολαμβάνουν μέγιστες αποδόσεις.

Η Παρασάκης ΑΕ, 35 χρόνια κοντά στον αγρότη.

Δίπλα σας με τέσσερα σημεία συγκέντρωσης:
Άνθεια | ☎️ 2551051840
Τριφύλλι | ☎️ 2555088820
Τυχερό | ☎️ 2554041770
Λυκόφη | ☎️ 2554020305

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter