Συγκεντρώσεις προϊόντων

Συγκεντρώσεις βαμβακιού, δημητριακών και ελαιούχων σπόρων

 Πριν ακόμα ιδρυθεί η Θρακική Σποροπαραγωγή, η προκάτοχος εταιρία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των συγκεντρώσεων βαμβακιού σε συνεργασία με μεγάλα εκκοκκιστήρια της περιοχής. Με την πάροδο των ετών και με τη ίδρυση την Θρακικής το 1997 επεκτάθηκε και στις συγκεντρώσεις δημητριακών, κυρίως σιτηρών, κριθαριού και καλαμποκιού, αλλά και ελαιούχων σπόρων όπως σόγια, ηλίανθος με σκοπό να συνεισφέρει στην περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής, μέσω των συμφωνιών και των πολιτικών πληρωμής και εξασφάλιζε και συνεχίζει να εξασφαλίζει για τον κόσμο που συναλλάσσεται με την εταιρία. 

Για το λόγο αυτό βρίσκεται στο χώρο των συγκεντρώσεων για πάνω από 30 έτη και συνεχίζει προσφέροντας στον παραγωγό του Έβρου τη δυνατότητα να διασφαλίζει την παραγωγή του μέσω μιας συμφέρουσας συμφωνίας με ελκυστική τιμή, μέσω συμβολαιακής γεωργίας, απολαμβάνοντας και χρηματοοικονομικά οφέλη. 

Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση

Ρωτήστε μας