Συγκεντρώσεις αγρ. προϊόντων

Screenshot-20220313121131-769x487

Υπεύθυνη μεταφορά αγροτικών προϊόντων

Πριν ακόμα ιδρυθεί η Θρακική Σποροπαραγωγή, η προκάτοχος εταιρία δραστηριοποιούνταν στο χώρο των συγκεντρώσεων βαμβακιού σε συνεργασία με μεγάλα εκκοκιστήρια της περιοχής. Με την πάροδο των ετών και με τη ιδρυση την Θρακικής το 1997 επεκτάθηκε και στις συγκεντρώσεις δημητριακών, κυρίως σιτηρών, κριθαριού και καλαμποκιού, με σκοπό να συνεισφέρει στην περεταίρω ανάπτυξη της περιοχής, μέσω των καλών συνφωνιών και των πολιτικών πληρωμής και εξασφάλιζε και συνεχίζει να εξασφαλίζει για τον κόσμο που συναλλάσεται με την εταιρία. 

Για το λόγο αυτό βρίσκεται στο χώρο των συγκεντρώσεων για πάνω από 30 έτη και συνεχίζει προσφέροντας στον παραγωγό του Έβρου τη δυνατότητα να διασφαλίζει την παραγωγή του μέσω μιας συμφέρουσας συμφωνίας με ελκυστική τιμή, μέσω συμβολαιακής γεωργίας, απολαμβάνοντας και χρηματοοικονομικά οφέλη. 

Ο εξοπλισμός μας αποτελέι εγγύηση

Ρωτήστε μας