Οι Άνθρωποι μας, η Δύναμη μας!

Με γνώμονα ότι οι Άνθρωποι μας είναι η Δύναμη μας φροντίζουμε να εξελίσσουμε τη γνώση τους και την κατάρτιση τους. Οι γεωπόνοι μας, παρευρίσκονται σε τακτικές ενημερώσεις και συναντήσεις με συνεργαζόμενες εταιρίες και σε καθημερινή βάση επεξεργάζονται και επιλύουν όλα τα θέματα που προκύπτουν.

Το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει η Θρακική Σποροπαραγωγή απαρτίζεται από ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και ένα εύφορο έδαφος για να αναπτυχθεί κάθε άνθρωπος προσωπικά και επαγγελματικά βελτιώνοντας και αξιοποιώντας τις δεξιότητες του!

Για εμάς κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή και σεβόμενοι τη μοναδικότητα, δημιουργούμε ένα κλίμα αμοιβαίας υποστήριξης και σεβασμού μεταξύ των υπαλλήλων και της διοίκησης. Στοχεύουμε στη μακροχρόνια συνεργασία και οι άνθρωποι μας εργάζονται στην εταιρία μας επί πολλά συναπτά έτη!

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter