Ετήσια συγκέντρωση βαμβακοπαραγωγών

Η Θρακική Σποροπαραγωγή, σε συνεργασία με την Κ&Ν Ευθυμιάδης και την συμμετοχή των Θρακικών Εκκοκκιστήριων διοργάνωσε την ετήσια συγκέντρωση των βαμβακοπαραγωγών στον Προβάτωνα του Έβρου.
Στόχος της συνάντησης ήταν να τους παρουσιάσει τις αποδόσεις στις ποικιλίες βαμβακιού για την καλλιεργητική χρόνια που πέρασε, να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και να τους ευχαριστήσει για τη συνεργασία.

Αρχικά, την συνάντηση άνοιξε ο πρώην πρόεδρος και ιδιοκτήτη της Θρακικής Σποροπαραγωγής, Σάκης Παρασάκης. Παρουσίασε την εταιρία πολλαπλασιαστικόυ υλικού και φυτοπροστατευτικών. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο διευθύνων σύμβουλος των Θρακικών Εκκοκκιστήριων, Ηλίας Κουρούδης και ανακοίνωσε τα νέα προγράμματα για τη νέα σεζόν με τις υπεραξίες υγρασιών και ποικιλιών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τη χρονιά 23-24 τα bonus υγρασιών και ποικιλιών έφτασασαν τα 10 λεπτά.

Ακολούθησε η παρουσίαση αποδόσεων από την Κ&Ν καθώς και των πειραματικών της για τις νέες ποικιλίες.

Η συνάντηση έκλεισε με γεύμα, κουβέντα και πολλές ιδέες για την καλλιέργεια του βαμβακιού τόσο από τις συνεργαζόμενες εταιρίες όσο και από τους βαμβακοπαραγωγούς.

Ευχοόμαστε η νέα χρονιά να είναι όπως η φετινή και ακόμη καλύτερη!

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter