Επιφανειακή Λίπανση Σιτηρών

Η επιφανειακή λίπανση στα σιτηρά είναι ζωτικής σηµασίας αν θέλει ο καλλιεργητής να πετύχει µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις.

Αποτελεί την τρίτη παρέµβαση στη καλλιέργεια µετά την και της σποράς και την εφαρµογή του βασικού λιπάσματος. Και κατά συνέπεια, την πρώτη μεταφυτρωτική εφαρμογή στην καλλιέργεια.

Η περιεκτικότητα των καρπών σε πρωτεΐνη αποτελεί το βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό που αυξάνει το εισόδημα του παραγωγού και εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, ενώ αυξάνεται σηµαντικά όταν ακολουθείται η ενδεδειγµένη λίπανση.

Για την εύρωστη ανάπτυξη των σιτηρών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγόμενου προϊόντος είτε είναι σκληρός ή μαλακός σίτος είτε κριθάρι, είναι απαραίτητο να καλύπτονται οι ανάγκες της καλλιέργειας, τις οποίες μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση η εταιρεία μας μπορεί να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις ανά περιοχή, και κάτω από τις υφιστάμενες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Θρεπτικά στοιχεία:

1) Άζωτο

Περιέχει άζωτο σε 3 µορφές – νιτρικό, αµµωνιακό και ουρικό. Ο συνδυασµός αυτός, καθώς και η αναλογία των τριών µορφών αζώτου σε κάθε τύπο, εξασφαλίζει την άµεση αλλά και παρατεταµένη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια.

2) Θείο

Περιέχει θείο σε πλήρως υδατοδιαλυτή µορφή. Η σηµασία του θείου όπως και του αζώτου είναι µεγάλη, καθώς χρησιµοποιούνται από τα φυτά για τον σχηµατισµό των πρωτεϊνών. Η παροχή του θείου συµβάλει επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από τα φυτά.

Δείτε εδώ τους προτεινόμενους τύπους

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter