Βιοκτόνα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

..για να μην ονειρεύεστε💤 κοριούς!

Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας! #αγροmarket

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter