γενικά

Η Θρακική Σποροπαραγωγή ιδρύθηκε το 1996 από τους αδερφούς Παρασάκη Αθανάσιο και Στυλιανό, με σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου συγκροτήματος παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας γεωργικών εφοδίων.

Προήλθε από το “πάντρεμα” των καταστημάτων πώλησης γεωργικών εφοδίων με έδρα την Αλεξανδρούπολη και τις Φέρες και της ενασχόλησής τους με την συγκέντρωση αγροτικών προιόντων στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου.

Σε βάθος χρόνου, η διοίκηση της εταιρίας πέρασε στις Ελευθερία και Δήμητρα Παρασάκη και αναπτύχθηκε σταδιακά με ιδιόκτητα καταστήματα πώλησης και αποθήκες συγκέντρωσης.

Το 2001 στο Τριφύλλι Έβρου, το 2011 στη Λυκόφη Σουφλίου και το 2005 στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Καθώς και από το 2006 διαθέτει συγκρότημα σιλό, συνολικής χωρητικότητας 6000 τόνων στην περιοχή του Τυχερού Έβρου.

Τέλος, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της αγοράς αλλά και για την κάλυψη ίδιων αναγκών δημιούργησε ένα σύνολο από δέκα οχήματα μεταφορών χύδην και συσκευασμένων προιόντων, χωματουργικές και καρότσες ειδικών μεταφορών, φορτωτές και οικοδομικά οχήματα.

Και συνεχίζει μέχρι σήμερα  να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής.

Screenshot-20220313132219-766x840
Vineyard ready for grape harvest. Production of balsamic vinegar of Modena Italy
About Us

Ως κύρια ασχολία έχει την παραγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού σιτηρών, διαθέτοντας εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις καθαρισμού και τυποποίησης σπόρων δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, από τη σπορά μέχρι την συγκομιδή, την τυποποίηση και τη διάθεση των προϊόντων.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κατέχει το εμπόριο των σιτηρών που συγκεντρώνει η εταιρία κατά τις αλωνιστικές περιόδους. Η παρουσία μας στο χώρο τα τελευταία 15 χρόνια μας έχει καταστήσει από τους πιο έμπιστους συνεργάτες στον παραγωγό τόσο με το εμπόριο γεωργικών εφοδίων, την ποικιλία σε σύνθετες και απλές ζωοτροφές, σε μελισσοκομικά και οινοποιητικά αλλά και υπηρεσίες σχετικές με τη γεωργία.

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. συγκεντρώνοντας μεγάλες ποσότητες σίτου σκληρού, σίτου μαλακού και κριθαριού κατά τις αλωνιστικές περιόδους και έχοντας στη διάθεσή της τους κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους μπορεί να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό μεγάλες ποσότητες δημητριακών με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Εκτός από δημητριακά η Θρακική Σποροπαραγωγή ασχολείται και με τη συγκέντρωση σύσπορου βαμβακιού, συνεργαζόμενη με εκκοκκιστήρια της περιοχής. Όπως επίσης και με συγκέντρωση βιομηχανικού ηλίανθου συνάπτοντας συμβάσεις μεταξύ παραγωγών και μεγάλων οίκων στο χώρο της μεταποίησης.

Διαθέτουμε ποικιλία ζωοτροφών σε συσκευασμένα προϊόντα: Σίτος σκληρός, σίτος μαλακός, κριθάρι, καλαμπόκι, μίγματα δημητριακών, πίτουρα, σογιάλευρο, σε σάκους των 40 κιλών. Επίσης, πλάκες λείξεως, ισορροπιστές, αλάτι κτηνοτροφικό, βιταμίνες, γάλα σκόνη, σκυλοτροφές και γατοτροφές.

Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κατέχει το εμπόριο των σιτηρών που συγκεντρώνει η εταιρία κατά τις αλωνιστικές περιόδους. Η παρουσία μας στο χώρο τα τελευταία 15 χρόνια μας έχει καταστήσει από τους πιο έμπιστους συνεργάτες στον παραγωγό τόσο με το εμπόριο γεωργικών εφοδίων, την ποικιλία σε σύνθετες και απλές ζωοτροφές, σε μελισσοκομικά και οινοποιητικά αλλά και υπηρεσίες σχετικές με τη γεωργία.

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες προμηθεύουμε την αγορά με τα ποιοτικότερα προϊόντα

Φυτοπροστατευτικά: Εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα

Θρέψης: Κοκκώδη λιπάσματα, διαφυλλικά λιπάσματα, ιχνοστοιχεία, βιοδιεγέρτες κ.ά.

Πολλαπλασιαστικό υλικό: Σπόροι σιτηρών, υβρίδια καλαμποκιού και ηλίανθου, σπόροι βαμβακιού, μηδικής, βίκου, σπόροι και σπορόφυτα οπωροκηπευτικών κ.ά.

-Οινοποιητικό_εξοπλισμό
-Μελισσοκομικά_είδη
-Εργαλεία, κ.ά.

Υπηρεσίες

Η ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους πελάτες της σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Τον τελευταίο χρόνο έχει εντάξει τους παραγωγούς σε ομάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης σιτηρών όπου η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για τους καλλιεργητές πιστοποιημένου σκληρού σίτου. Επίσης, συνάπτει συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις στο χώρο της μεταποίησης ώστε να διασφαλίσει την απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής και εντάσσει τους παραγωγούς στη συμβολαιακή γεωργία.