Αρχική διαχείριση πυρόπληκτου ελαιώνα

Σε δένδρα που έχουν υποστεί ελαφριά ζημιά από την πυρκαγιά, ήτοι σε δένδρα που διατηρούν μέρος της πράσινης κόμης και οι βραχίονες και ο κορμός τους δεν έχουν καταστραφεί, αποκρίνεται με κλάδευμα η καταστραμμένη επιφάνεια του δένδρου. Στα ελαιόδενδρα όμως που έχουν υποστεί σοβαρότερες ζημιές, το μέγεθος της ζημίας και οι αποφάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελαιώνα θα ληφθούν με βάση τον ρυθμό αναβλάστησης των δένδρων. Επισημαίνεται ότι τα σοβαρά πληγέντα δέντρα δεν θα πρέπει να κλαδεύονται μέχρι να αξιολογηθεί η δυνατότητα αναβλάστησης του δένδρου, γεγονός που θα εκτιμηθεί μετά τις επόμενες δυο βλαστικές περιόδους (φθινόπωρο και άνοιξη).
Τα ελαιόδεντρα, εφόσον δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αναβλαστάνουν σχετικά εύκολα, ιδιαίτερα μετά από καταπόνηση-ζημιά (π.χ. παγετός, φωτιά) από λανθάνοντες οφθαλμούς στη βάση κυρίως του κορμού, οι οποίοι δίδουν ζωηρούς βλαστούς και συνεπώς νέα βλάστηση.
Οι ελιές μπορούν να ξεκινήσουν να βλαστάνουν, από το ριζικό σύστημα και το υπέργειο μέρος, μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προστατευτεί και να βοηθηθεί με κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές.
Σε ότι αφορά τη νέα βλάστηση, εάν το ελαιόδεντρο προέρχεται από εμβολιασμό σε υποκείμενο άγρια ελιά ή σπορόφυτο, τότε η βλάστηση που θα προκύψει κάτω από το σημείο εμβολιασμού θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αντίθετα, διατηρείται μόνο η νέα βλάστηση που προκύπτει πάνω από το σημείο εμβολιασμού.
Στην περίπτωση όμως που το υποκείμενο είναι σπορόφυτο και η αναβλάστηση έγινε αποκλειστικά κάτω από το σημείο εμβολιασμού, τότε χρειάζεται εμβολιασμός. Σε μη-εμβολιασμένα ελαιόδεντρα (π.χ. δένδρα που προήλθαν από μοσχεύματα) μπορεί να χρησιμοποιήθεί όλη τη νέα βλάστηση που θα προκύψει από τους λανθάνοντες οφθαλμούς.Συμβουλευτείτε τους γεωπόνους μας για την ορθολογική διαχείριση του καμένου ελαιώνα!!!

Πηγή: agrotypos

🟧Θρακική Σποροπαραγωγή
📍 Αλεξανδρούπολη | ☎️ 25510-29015
📍 Άνθεια | ☎️ 25510-51840
📍 Τριφύλλι | ☎️ 25550-88820
📍 Λυκόφη | ☎️ 25540-20305
📍 Τυχερό | ☎️ 25540-41770
#θρακικήσποροπαραγωγή #αγρομαρκετ #Αλεξανδρούπολη

Άλλες δημοσιεύσεις

Newsletter